Reference

Pasportizace VO v městě Český Krumlov

Zpracování geodetických podkladů pro tvorbu vrstvy VO do GIS města Český Krumlov. Měření je prováděno metodou GPS s doměřováním nepřístupných oblastí klasickou metodou. Výstupy: 2 digitální grafické soubory (bodové prvky a liniové prvky) s textovými podklady pro výslednou databázi VO....