Vytyčovací práce

Tvorba vytyčovací sítě 

Vytyčení stavby

je nutné provést dle ustanovení stav. zákona jen a pouze úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem - ÚOZI. Vytyčení stavby se provádí podle platného vytyčovacího výkresu, popř. ze situace obsažené v projektu stavby, který se předává při kolaudaci stavby. Vytyčení se provádí protokolárně s tím, že po vytyčení v terénu a stabilizování vytyčených bodů (nemusí se vytyčovat každý roh budovy, záleží na zákazníkovi a stavební firmě, která provede stavbu) roxory či kolíky je možno provést zajištění vytyčených rohů na lavičky. Podepsaný vytyčovací protokol požaduje při kolaudaci stavební úřad.

 

Na stránkách se pracuje...