V oboru geodézie a kartografie podnikáme již od roku 2007. Zabýváme se převážně:

 • zeměměřickými činnosti
  • v investiční výstavě
   • zaměřování skutečného provedení stavebního objektu - podklady pro projekt rekonstrukce, zaměření fasády, apod.
   • zpracování dokumentace skutečného provedení staveb pro kolaudaci,
   • vytyčovací práce na stavbě,
   • další práce v oblasti speciální a inženýrské geodézie - měření posunů a deformací
   • podélné profily a příčné řezy, výpočty kubatur,
  • v katastru nemovitostí
   • geometrické plány,
   • vytyčování vlastnických hranic,
  • účelové mapování a mapování pro speciální účely,
  • zhušťování bodového pole pro další geodetické úlohy,
  • další nespecifikované práce.
 • fotogrammetrií a technologií laserového skenování a jejích využití ve 3D,
 • GIS a DPZ,
 • zpracováním 3D dynamických digitálních modelů objektů a virtuální realitou,
 • poradentsvím a přípravou smluv a formulářů pro zapisy do katastru nemovitostí

 

Pracujeme v systémech: BentleyMap V8i (Microstation), AutoCAD, Kokeš, ArcGIS apod.

Hlavní důraz v naší činnosti je kladen na volnou spolupráci s firmami a organizacemi.

Naši uživatelé

Poskytujeme služby pro:

 • státní správu - zpracování databází a GIS, práce v katastru nemovitostí
 • architektonické a projekční kanceláře - zpracování podkladů pro projekt, zaměření skutečného stavu objektu
 • stavební firmy - spolupráce při výstavbě objektů
 • vlastníci nemovitostí - zpracování podkladů pro projekt rekonstrukce stav.objektu, práce v katastru nemovitostí, zpracování podkladů pro projekt novostavby
 • archeologické společnosti - geodetická podpora archeologického výzkumu
 • geodetické firmy - ve formě subdodávek geodetických a grafických prací