Reference

Geodetická dokumentace skutečného stavu zámku Červená Řečice

Geodetická dokumentace skutečného stavu areálu zámku z mračen bodů vzniklých laserovým skenováním. Vyhotoveny byly fasády budov a také půdorysy a řezy v baště zámku. Dokumentace vznikla kombinací zpracování laserových dat a fotogrammetrie. Realizace rok 2013.

Objednatel: NPÚ

Geodetická dokumentace skutečného stavu kostela Sv. Václava v Sušici

Geodetická dokumentace skutečného stavu kostela z mračen bodů vzniklých laserovým skenováním. Vyhotoveny byly půdorysy v několika výškových úrovních, čtyři pohledy na fasády, dva řezy objektem a zobrazení střešního pláště. Dokumentace vznikla kombinací zpracování laserových dat a fotogrammetrie. Relaizace rok 2013.

Objednatel: město Sušice

Geodetická dokumentace skutečného stavu objektu bývalého Červeného kříže, Latrán - Český Krumlov

Zpracování geodetických podkladů pro komplexní rekonstrukci stavebního objektu historické budovy v Českém Krumlově. Zpracování polohopisného a výškopisného plánu nejbližšího okolí objektu, podrobné zaměření interiérů, krovů a zpracování řezů objektem a pohledů na fasády. Realizace - rok 2012.

Objednatel: Českokrumlovský rozvojový fond, a.s.

 

Geodetická dokumentace skutečného stavu kostela Sv.Mikulase v Praze

Geodetická dokumentace skutečného stavu kostela z mračen bodů vzniklých laserovým skenováním. Vyhotoveny byly půdorysy v několika výškových úrovních, 4 pohledy na fasády, 4 řezy objektem a zobrazení střešního pláště. Dokumentace vznikla kombinací zpracování laserových dat a fotogrammetrie. Realizace 2011-2012

Objednatel: subdodávka pro Ing.Tomáše Křemena, výstup pro MHMP

 

Podrobný 3D model kostela Sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze

Projekt navazující na tvorbu geodetické dokumentace kostela z mračen bodů vzniklých laserovým skenováním. Na základě zpracování geodetické dokumentace a mračen bodů vznikl podrobný 3D model kostela, který je tvořen plošnými a tělesovými 3D prvky, které zobrazují veškeré detaily na fasádách kostela. Realizace 2011-2012

Objednatel: subdodávka pro Ing.Tomáše Křemena, výstup pro MHMP

Pasportizace technických objektů v jihočeských lomech.

Pasport vybraných staveb v jihočeských lomech společnosti Kámen a písek, spol. s r.o. Český Krumlov. Realizace 2011.

Objednatel: SP Studio, s.r.o., Český Krumlov

Zaměřování Jižních teras Český Krumlov

Zpracování geodetických podkladů pro rekonstrukci Jižních teras v Českém Krumlově. Zpracování polohopisného a výškopisného plánu nejbližšího okolí teras, podrobné zpracování pohledů na fasády a tvorba zjednodušeného ortofoto plánu teras. Realizace - rok 2011.

Objednatel: Město Český Krumlov

 

Geodetická dokumentace skutečného stavu objektu - Pražské synagogy

Zpracování kompletní stavební dokumetace synagog Židovského muzea v Praze: Maiselova synagoga, Španělská synagoga, Klausova synagoga a Obřadní síň. Zpracování polohopisného a výškopisného plánu nejbližšího okolí objektu, podrobné zaměření interiérů, krovů a zpracování řezů objektem a pohledů na fasády. Realizace - rok 2011.

Objednatel: Židovské muzeum, Praha

 

Geodetická dokumentace skutečného stavu objektu - podklady pro projekt rekonstruce objektu - Český Krumlov

Zpracování geodetických podkladů pro komplexní rekonstrukci stavebního objektu historické budovy v Českém Krumlově. Zpracování polohopisného a výškopisného plánu nejbližšího okolí objektu, podrobné zaměření interiérů, krovů a zpracování řezů objektem a pohledů na fasády. Realizace - rok 2010.

Objednatel: Českokrumlovský rozvojový fond, a.s.

Podklady pro rekonstrukci stavebního objektu - Statek Krakovice

Zpracování geodetických podkladů pro komplexní rekonstrukci stavebních objektů statku Krakovice, umístěného v malebné části Šumavy. Zpracování polohopisného a výškopisného plánu nejbližšího okolí objektu, podrobné zaměření interiérů, krovů a zpracování řezů objektem a pohledů na fasády. Realizace - rok 2009.

Objednatel: Malá, Statek Krakovice

1 | 2 >>