Dokumentace skutečného stavu stavebního objektu

Pro vyhotovení geodetické dokumentace stavebního objektu využíváme řadu měřických a zpracovatelských metod, které různě kombinujeme, tak aby jsme plně využili jejich možnosti. Využíváme metody od měření délek metrem nebo elektrooptickým dálkoměrem, přes klasické zaměření totální stanicí kombinované s fotogrammetrií až po v současné době nejmodernější metodu a tou je využití laserových skenovacích systémů pro komplexní zaměření objektu. 

  • zaměření exteriéru a nejbližšího okolí
  • půdorysy jednotlivých podlaží
  • řezy objektem
  • pohledy na fasády
  • zakreslení střešního pláště
  • tvorba 3D modelů objektů
Výřez půdorysu objektu

Řez kostelem Sv. Mikuláše v Praze

Pohled na Maiselovu synagogu v Praze

3D model kostela Sv. Mikuláše v Praze

Řez zvonicí kostela Sv. Václava v Sušici

kostel sv. Václava v Sušici

Výřez věže kostela Sv. Václava v Sušici

Vstup do zámku Červená Řečice

Výřez kostel Sv. Václava v Sušici