GIS pro obce

  • Pasportizace inženýrských sítí
  • GIS na míru pro malé a střední subjekty
  • web aplikace pro správu GIS dat

sběr dat pro GIS

poradenství a školení v GIS

ukázky použití GIS (různé zdroje)

  (pro spuštění aplikace klikněte na odkaz v záhlaví "Dopravní značení" nebo "Komunikace a chodníky) 

 

na stránkách se pracuje ....