3D modely objektů

  • Tvorba 3D modelů objektů (různé volby detailů) - podklady pro projetky
  • Tvorba interaktivních virtuálních 3D modelů (virtuální realita)

reference

Geodetická podpora při archeologických výzkumech

  • zajišťujeme geodetickou podporu při archeologických výzkumech (mapování, vytyčování čtvercových sítí pro výzkum, fotogrammetrické vyhodnocování nálezů, zaměření skutečného stavu nálezů, apod.)

Doplnění bodového pole metodou GNSS

  • Služba pro geodetické firmy - doplnění a zhuštění bodového pole metodou GNSS s přesností a veškerými protokoly pro práci v KN, dle požadavků ČUZK.