Pasportizace VO v městě Český Krumlov

Pasportizace VO v městě Český Krumlov

Zpracování geodetických podkladů pro tvorbu vrstvy VO do GIS města Český Krumlov. Měření je prováděno metodou GPS s doměřováním nepřístupných oblastí klasickou metodou. Výstupy: 2 digitální grafické soubory (bodové prvky a liniové prvky) s textovými podklady pro výslednou databázi VO. Rozsah: 60 km ulic. - Realizace rok 2009. 

 

 
ukázka části databázové tabulky

 

Objednatel Město Český Krumlov
www.ckrumlov.cz