Tvorba 3D modelů různých úrovní a podrobností.

  • jednoduché modely pro tvorbu přehledných 3D modelů měst, 3D GIS

  • podrobné modely pro architektonické návrhy
Detail našeho hmotového 3D modelu

Architektonická studie firmy Atelier Anta spol. s r. o.

  • 3D modely interiérů