Reference

Kontrolní měření technologie jezu pod Plášťovým mostem v Českém Krumlově

Zaměření tvaru jezu laserovým skenerem a kontrolní měření poloh ložisek jezu. Realizace 2014

Objednatel:

Geodetická podpora při výstavbě pivnice DEPO v Českém Krumlově

Geodetické práce ve výstavbě - vytyčování, zaměření skutečného stavu, příprava podkladů pro kolaudaci. Vytyčení vrtů z městského kolektoru pro vodovod a kanalizaci realizovaného objektu. Geometrické plány pro vznačení udovy a rozdělení pozemku.  Realizace 2013-14.

Objednatel Vidox s.r.o.

 

Geodetická podpora výstavby nové haly Taconova Velešín

Geodetické práce ve výstavbě - vytyčování, zaměření skutečného stavu, příprava podkladů pro kolaudaci. Realizace 2011-12.

Objednatel Vidox s.r.o.

Tvorba podkladů pro projekt nakládání s vodami - sádky v Černé v Pošumaví

Tvorba polohopisného a výškopisného plánu v oblasti malebných rybníků v Černé v Pošumaví s doplněním speciálních prvků polohopisu a výškopisu se zaměřením na účel mapování - podklad pro projekt nakládání s vodami pro sádky. Realizace 2010.

Objednatel: RoyalBait s.r.o., Praha

Geodetická podpora pro stavbu FVE Dolní Dvořiště

Geodetické práce ve výstavbě - vytyčování, zaměření skutečného stavu, příprava podkladů pro kolaudaci. Realizace 2010.

Objednatel Photon Engineering, Praha

Geodetická podpora při stavbě ZTV v Horní Plané

Zajišťování geodetických prací při investiční výstavbě ZTV (Základní technické vybavennosti) v Horní Plané. Vytyčovací práce, zaměřování skutečného stavu IS a komunikace, tvorba veškeré dokumentace pro kolaudaci stavby a další geodetické služby. Realizace 2010.

Objednatel Vidox s.r.o.
www.vidox.cz

Digitální kompletace Základní mapy dálnice D8

Subdodavatelské zpracování a kompletace digitálních podkladů z 28 km dálnice D8 od Ústí nad Labem ke státním hranicím. Dlouhodobá zakázka od roku 2007. Zpracovávají se digitální soubory Základní mapy dálnice pro její dva úseky a též Účelová digitální katastrální mapa. info

Realizace 2007-2009

Objednatel - Geoprogres spol. s r.o., Praha
 info: www.geoprogres.cz