Geodetické práce v KN

 •  Geometrický plán 

  • Je součástí listin, podle kterých se má provést zápis do katastru nemovitostí v případě, že je třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy. GP je technickým podkladem k provádění změn v katastru nemovitostí a pro změny v katastrální mapě.
  • GP se používá pro změnu právních vztahů k nemovitosti, ke kolaudaci staveb, pro změnu hranic katastrálního území, obce, druhu pozemku. více
 •  Vytyčení hranice pozemku

  • Vytyčení vlastnických hranic pozemků je významnou zeměměřickou činností, kdy se do terénu vyznačí poloha lomových bodů hranic pozemků podle mapového podkladu (podle údajů katastru o jejich geometrickém a polohovém určení). více
  • V rámci vytyčení vlastnické hranice může dojít i ke Zpřesnění hranic pozemku - podrobnější informace zde
 • Doplňkové služby v katastru nemovitostí

  • poradenské služby v oblasti katastru nemovitostí a zěměměřictví
  • tvorba prohlášení vlastníka budovy
  • příprava podkladů pro vklad do KN