Geodézie ve výstavbě

Novostavby, rodinné domy, liniové stavby

 • Podklady pro projekt rodinného domu (polohopisný a výškopisný plán).
 • Vytyčovací práce na stavbách.
 • Zaměření skutečného provedení stave a vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb (GDSPS).
 • Zaměření a vyhotovení dokumentace inž. sítí.
 • Příprava geometrických plánů spojených s výstavbou.

Rekonstrukce objektů, historické budovy

 • Zaměření skutečného stavu budov - podklad pro projekt (rekonstrukce).
 • Zjednodušená stavební dokumentace (pasport staveb).
 • Fotogrammetrické zaměřování fasád.
 • Laserové skenování.

Ostatní geodetické služby a speciální geodetické služby

 • Měření posunů a přetvoření
 • Kontrolní měření
 • Zaměření a výpočet kubatur hmot, ploch
 • Zaměření příčných a podélných profilů.
 • Tvorba technické mapy závodu, města apod.
 • Další geodetické služby.