Otázky a odpovědi

Kdy potřebuji geometrický plán?

Nejčastěji GP potřebujete když chcete:

  • prodat či koupit část pozemku,
  • vytyčit a upřesnit vlastnické hranice pozemku,
  • převést pozemek z původní zjednodušené evidence - bývalého pozemkového katastru do katastru nemovitostí (KN),
  • zaevidovat novostavbu do KN,
  • vyznačit oblast věcného břemene (VB), které bude zapsáno na část pozemku - např. VB chůze a vjezdu na pozemek, VB definující ochranné pásmo inženýrských sítí apod.

Jak nahlížet na výměru parcely?

Výměra parcely

V lednovém čísle časopisu Právní rádce byl uveřejněn článek JUDr. Stanislava Brabce,* který se mj. věnoval uvedení nesprávné výměry převáděného pozemku ve smlouvě o převodu nemovitosti z hlediska určitosti a srozumitelnosti vymezení předmětu takové smlouvy. Na výměru parcely však lze nahlížet i z jiného hlediska..... celý článek
 
 

O co jde při zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků?

Geometrické a polohové určení pozemků je soubor číselných nebo grafických údajů katastru o tvaru, rozměru a poloze pozemku ve vztahu k sousedním nemovitostem. vice....

 

Seznam zákonů, vyhlášek a nařízení vlády v oboru zeměměřictví a katastru nemovitostí a předpis o svobodném přístupu k informacím

Záznamy: 1 - 4 ze 4