Vzdělávací a vědecká činnost

Výzkum a vývoj v oblasti geodézie

  • Řešení specifických výzkumných úkolů a oblasti geodézie a příbuzných oborů.

Vzdělávací činnost ve spolupráci s VŠ a SŠ

  • Spolupráce na diplomových pracích studentů ve formě konzultací, možnost získání praktických zkušeností apod.
  • Konzultace a doučování v předmětech matematika, deskriptivní geometrie, geodézie a příbuzné obory.