Zaměřování Jižních teras Český Krumlov

Zaměřování Jižních teras Český Krumlov

Zpracování geodetických podkladů pro rekonstrukci Jižních teras v Českém Krumlově. Zpracování polohopisného a výškopisného plánu nejbližšího okolí teras, podrobné zpracování pohledů na fasády a tvorba zjednodušeného ortofoto plánu teras. Realizace - rok 2011.

Objednatel: Město Český Krumlov