Geodetická podpora pro stavbu FVE Dolní Dvořiště

Geodetické práce ve výstavě - vytyčování, zaměření skutečného stavu, příprava podkladů pro kolaudaci. Realizace 2010.

Objednatel Photon Engineering, Praha