Geodetická dokumentace skutečného stavu objektu - Pražské synagogy

Geodetická dokumentace skutečného stavu objektu - Pražské synagogy

Zpracování kompletní stavební dokumetace synagog Židovského muzea v Praze: Maiselova synagoga, Španělská synagoga, Klausova synagoga a Obřadní síň. Zpracování polohopisného a výškopisného plánu nejbližšího okolí objektu, podrobné zaměření interiérů, krovů a zpracování řezů objektem a pohledů na fasády. Realizace - rok 2011.

Objednatel: Židovské muzeum, Praha

 

Fotogalerie: Geodetická dokumentace skutečného stavu objektu - Pražské synagogy