Geodetická dokumentace skutečného stavu kostela Sv.Mikulase v Praze

Geodetická dokumentace skutečného stavu kostela Sv.Mikulase v Praze

Geodetická dokumentace skutečného stavu kostela z mračen bodů vzniklých laserovým skenováním. Vyhotoveny byly půdorysy v několika výškových úrovních, 4 pohledy na fasády, 4 řezy objektem a zobrazení střešního pláště. Dokumentace vznikla kombinací zpracování laserových dat a fotogrammetrie. Realizace 2011-2012

Objednatel: subdodávka pro Ing.Tomáše Křemena, výstup pro MHMP

 

Fotogalerie: Geodetická dokumentace skutečného stavu kostela Sv.Mikulase v Praze