Tvorba podkladů pro projekt nakládání s vodami - sádky v Černé v Pošumaví

Tvorba polohopisného a výškopisného plánu v oblasti malebných rybníků v Černé v Pošumaví s doplněním speciálních prvků polohopisu a výškopisu se zaměřením na účel mapování - podklad pro projekt nakládání s vodami pro sádky. Realizace 2010.

Objednatel: RoyalBait s.r.o., Praha