Spolupráce na vyhotovení virtuálních 3D modelů - Krajinak, o.s.

Spolupráce na vyhotovení virtuálních 3D modelů - Krajinak, o.s.

Pro občanské sdružení Krajinak, o.s. jsme zajišťovali podklady pro zpracovnání virtuálních 3D modelů vybraných objektů v městě Český Krumlov.

Realizace 2008 - 2009

Podrobnosti o Krajinak, o.s. naleznete na www.krajinak.cz