Digitální kompletace Základní mapy dálnice D8

Digitální kompletace Základní mapy dálnice D8

Subdodavatelské zpracování a kompletace digitálních podkladů z 28 km dálnice D8 od Ústí nad Labem ke státním hranicím. Dlouhodobá zakázka od roku 2007. Zpracovávají se digitální soubory Základní mapy dálnice pro její dva úseky a též Účelová digitální katastrální mapa.

Realizace 2007-2009

Objednatel - Geoprogres spol. s r.o., Praha
 info: www.geoprogres.cz