Podklady pro rekonstrukci stavebního objektu - Statek Krakovice

Podklady pro rekonstrukci stavebního objektu - Statek Krakovice

Zpracování geodetických podkladů pro komplexní rekonstrukci stavebních objektů statku Krakovice, umístěného v malebné části Šumavy. Zpracování polohopisného a výškopisného plánu nejbližšího okolí objektu, podrobné zaměření interiérů, krovů a zpracování řezů objektem a pohledů na fasády. Realizace - rok 2009.