Geodetická dokumentace skutečného stavu objektu - podklady pro projekt rekonstruce objektu - Český Krumlov

Zpracování geodetických podkladů pro komplexní rekonstrukci stavebního objektu historické budovy v Českém Krumlově. Zpracování polohopisného a výškopisného plánu nejbližšího okolí objektu, podrobné zaměření interiérů, krovů a zpracování řezů objektem a pohledů na fasády. Realizace - rok 2010.

Objednatel: Českokrumlovský rozvojový fond, a.s.