Změny v názvu

01.09.2010 10:08

1.9.2010 nastává změna názvu ze "Sdružení CePT, geodetické, grafické a výpočetní práce" na "CePT - Geodetické služby a GIS", který nyní plně vystihuje naše dvě hlavní zaměření. Stále nabízíme i speciální práce jako tvorbu 3D modelů objektů, fotogrammetrii, databáze apod.