Obnova katastrálního operátu a povinnosti vlastníků nemovitostí podle zákona o dani z nemovitostí

21.01.2013 10:49

Novinky na ČUZK