Geometrický plán pro vyznačení budovy

Nezbytný doklad ke kolaudaci nebo započetí užívání budovy a zápisu (vyznačení) budovy do katastru nemovitostí.

Pokud je Vaším záměrem v nejbližší době kolaudovat nebo začít užívat budovu, přesněji podat návrh na zahájení kolaudačního řízení nebo podat ohlášení započetí užívání budovy stavebnímu úřadu, budete potřebovat tento geometrický plán ke kolaudačnímu řízení nebo jako přílohu k ohlášení započetí užívání budovy a následně také k zápisu (vyznačení) budovy do katastru nemovitostí.