Geodetická podpora výstavby nové haly Taconova Velešín

Geodetické práce ve výstavbě - vytyčování, zaměření skutečného stavu, příprava podkladů pro kolaudaci. Realizace 2011-12.

Objednatel Vidox s.r.o.