Geodetická podpora při výstavbě pivnice DEPO v Českém Krumlově

Geodetické práce ve výstavbě - vytyčování, zaměření skutečného stavu, příprava podkladů pro kolaudaci. Vytyčení vrtů z městského kolektoru pro vodovod a kanalizaci realizovaného objektu. Geometrické plány pro vznačení udovy a rozdělení pozemku.  Realizace 2013-14.

Objednatel Vidox s.r.o.