Geodetická podpora při archeologických výzkumech

Geodetická podpora při archeologických výzkumech

zajišťujeme geodetickou podporu při archeologických výzkumech (mapování, vytyčování čtvercových sítí pro výzkum, fotogrammetrické vyhodnocování nálezů, zaměření skutečného stavu nálezů, apod.)