Geodetická dokumentace skutečného stavu kostela Sv. Václava v Sušici

Geodetická dokumentace skutečného stavu kostela Sv. Václava v Sušici

Geodetická dokumentace skutečného stavu kostela z mračen bodů vzniklých laserovým skenováním. Vyhotoveny byly půdorysy v několika výškových úrovních, čtyři pohledy na fasády, dva řezy objektem a zobrazení střešního pláště. Dokumentace vznikla kombinací zpracování laserových dat a fotogrammetrie. Relaizace rok 2013.

Objednatel: město Sušice